Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική

Dr. Robert Bobert
Dr. Robert Bobert

Immunologist

Η ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος MIS (Minimal Invasive Surgery), η οποία εφαρμόζεται για να αντιμετωπιστούν οι βλάβες στις πάσχουσες περιοχές του εγκεφάλου χωρίς να προκαλείται τραυματισμός στους παρακείμενους εγκεφαλικούς ιστούς.

Ενδοσκοπική νευροχειρουργική εγκεφάλου: Ο ρόλος του νευροενδοσκοπίου

Το νευροενδοσκόπιο είναι το κυριότερο εργαλείο που χρησιμοποιεί ο νευροχειρουργός ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει κατά κύριο λόγο κυστικές παθήσεις που εντοπίζονται κοντά ή εσωτερικά στις κοιλίες χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσει κρανιοτομή και κυρίως χωρίς να προκαλέσει σημαντικό τραυματισμό στους νευρικούς ιστούς. Χάρη στο νευροενδοσκόπιο διευρύνεται το οπτικό πεδίο του νευροχειρουργού. Έτσι μπορεί να έχει καλύτερη εποπτεία των περιοχών πίσω από αγγειακά ή νευρικά στελέχη ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια της επέμβασης όσο και μετά το πέρας αυτής.

Η ενδοσκοπική νευροχειρουργική στην πράξη

Αρχικά ο νευροχειρουργός πραγματοποιεί μικρή κρανιοανάτρηση και στη συνέχεια εισάγει προσεκτικά το νευροενδοσκόπιο, το οποίο φέρει φακό και κάμερα ώστε να μεταβιβάζει την εικόνα του εσωτερικού του εγκεφάλου μεγεθυμένη  σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ειδικών μικροεργαλείων προχωρά στην αποκατάσταση της βλάβης.

Ποιες παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει η ενδοσκοπική νευροχειρουργική εγκεφάλου;

Η ενδοσκοπική νευροχειρουργική εγκεφάλου χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μπορεί να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση των ακόλουθων παθήσεων:

 • Κύστες εγκεφάλου
 • Όγκοι εγκεφάλου
 • Συριγγομυελία
 • Υδρομυελία
 • Ενδοεγκεφαλικά αιματώματα
 • Υποσκληρίδια αιματώματα

Ποια είναι τα οφέλη της ενδοσκοπικής νευροχειρουργικής εγκεφάλου;

Τα κυριότερα οφέλη  που αποκομίζει ο ασθενής είναι τα εξής:

 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Βραχεία νοσηλεία
 • Ταχύτατη ανάρρωση
 • Σχεδόν μηδαμινός κίνδυνος νευρολογικών επιπλοκών
 • Μειωμένο ενδεχόμενο μετεγχειρητικής λοίμωξης
 • Γρήγορη επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες
Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Κλείστε ραντεβού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Νεα Θεραπεια

rTms

Στο νευροχειρουργικό κέντρο neuromedica φέρνουμε την καινοτομία και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ιατρική.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ